Marketing

Filmy promocyjne a korporacyjne

Filmy promocyjne są nowoczesnym narzędziem marketingowym. Spośród wielu form reklamowych wyróżniają się skutecznością. Filmy korporacyjne są z kolei nowoczesną promocją firmy. Chodzi tu o ciekawe, niebanalne zaprezentowanie firmy, historii, misji, zakresu działania, kadry, potencjału i korzyści. Taka prezentacja może być ogólna lub też skupiać się na jakimś aspekcie działalności firmy czy produktach.

Jednego i drugiego rodzaju produkcja filmowa musi być dokładnie przygotowana. Jeszcze przed fazą realizacji trzeba wyznaczyć cele, jakie chce się osiągnąć. Dla przykładu filmy korporacyjne mogą być ogólną prezentacją firmy, zaś celem jaki można postawić przed filmami reklamowymi może być równie dobrze zmotywowanie konsumentów do zakupów. Film może też być narzędziem public relations.

Cele przed zamówieniem produkcji filmowej muszą być precyzyjnie ustalone i zdefiniowane. Musi być ustalony konkretny odbiorca filmu, ponieważ to do niego będzie dostosowany przekaz i użyte środki. Oczywiście równie ważne są oczekiwania zleceniodawcy. Jaki efekt ma być osiągnięty? Kluczowym aspektem filmu promocyjnego czy korporacyjnego jest budowanie zaufania. Chcemy przecież widzów do czegoś przekonać. Przekaz filmu musi być szczery i autentyczny, bo tylko w ten sposób komunikacja będzie skuteczna.

Nawet jeżeli promujemy produkt, to i tak w centrum muszą być ludzie – w tym przypadku konsumenci. Zawsze należy szukać unikatowego klucza do przedstawionej w filmie historii. Unikać schematów i banału, a stawiać na pomysłowość, oryginalność i jasny oraz przejrzysty przekaz.

https://grandfox.pl/ – Produkujemy Filmy Korporacyjne w Krakowie