Technika

Spektroskopia Ramana – jakie możliwości daje ta metoda?

Badania przeprowadzane przez laboratoria powinny cechować się przede wszystkim dokładnością, a same analizy powinny być przeprowadzane w odpowiednich warunkach. Zapewnia to odpowiednia aparatura laboratoryjna, która odpowiada nie tylko za właściwe przeprowadzenie badań ale również za prawidłową analizę wyników.

Aby sprostać wymogom obecnych czasów, laboratoria zaopatrują się w coraz bardziej nowoczesne urządzenia, które pozwalają na wykonywanie dokładniejszych analiz w krótszym czasie.

Popularne urządzenia w laboratoriach

Jednym z tych urządzeń, które posiada praktycznie każde laboratorium jest spektrometr Ramana. Pozwala on na przeprowadzanie analiz wielu substancji, umożliwiając szybkie określenie ich składu i zawartości w nich innych substancji. To sprawia, że spektroskopia Ramana jest metodą wykorzystywana w wielu dziedzinach, jako dająca odpowiednie wyniki i pozwalająca przede wszystkim na prowadzenie szybkich analiz. Spektrometry ze względu na ich powszechne wykorzystywanie od wielu lat obecnie są urządzeniami dostępnymi również w wersjach przenośnych. To znacznie rozszerza zakres możliwych do wykonania analiz i tego, gdzie można je przeprowadzić. Spektroskopia Ramana jest stosowana na przykład do wykrywani narkotyków czy substancji wybuchowych, dlatego też badania wykonywane tą metodą bardzo często zlecane są przez organy ścigania. Zastosowanie przenośnych urządzeń tego typu umożliwia wykonanie analiz w krótkim czasie, co również przyspiesza prowadzenie postępowań przez Policję czy prokuraturę.

Nowoczesne technologie w laboratorium

Obecnie laboratoria korzystają z coraz bardziej nowoczesnych urządzeń, aby wyniki analiz były znacznie dokładniejsze. Dzięki temu skraca się często także czas, jaki jest potrzebny na przeprowadzenie badań. Analizy są przeprowadzane z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, co sprawia że eliminuje się pomyłki wynikające z błędu ludzkiego. Ze względu na bardzo szybki rozwój technologii, zwłaszcza tych związanych z komputerami, również aparatura stosowana w laboratoriach jest coraz nowocześniejsza. Obecnie w spektrometrach Ramana jako źródło wzbudzenia, niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej analizy stosuje się zazwyczaj lasery, dające właściwe wyniki.

Nie tylko umożliwia to uzyskanie jak najlepszych wyników, ale również daje możliwość znacznego przyspieszenia analizy. Wyniki analiz można obecnie przedstawiać w postaci wizualizacji 2D i 3D, co powoduje że są one łatwiejsze do przejrzenia i porównania, a wyniki mogą być nie tylko zapisane w formie cyfrowej ale również porównywane ze sobą.