Budownictwo

Wykonywanie wykopów

Budowanie domów, mostów, nawierzchni drogi czy drążenie tuneli to bardzo ważne i trudne przedsięwzięcie. Najważniejsze decyzje zapadają jeszcze przed rozpoczęciem robót. Ważne jest ustalenie właściwej lokalizacji, ale nie mowa tu o otoczeniu, lecz o gruncie. Nie każde podłoże nadaje się, i nie jest zdatne do przeprowadzenia na nim prac budowlanych. Niektóre grunty mogą nie wytrzymać obciążenia fundamentów czy też stawianych konstrukcji. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań nad własnościami fizykochemicznymi danego obszaru, można stwierdzić czy dane podłoże nadaje się do przeprowadzenia budowy. Właśnie tym zajmuje się dziedzina inżynierii, czyli geotechnika. Wykop zaś jest specjalnie uformowaną przestrzenią, powstałą w wyniku usunięcia z niej gruntu. Z uwagi na wymiary i czas wykonywanych prac rozróżnia się wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne, głębokie i płytkie oraz tymczasowe i trwałe. Z uwagi na głębokość wykonuje się je ze skarpami bądź w obudowie, która jednocześnie jest solidną konstrukcją zabezpieczająca przed utratą stagnacji. Wykonawca musi się liczyć z tym, że na terenie zabudowanym powstają dodatkowe ograniczenia techniczne, zwłaszcza przy budowie kilku kondygnacji podziemnych. Wybór odpowiedniej metody wykonania wykopów powinien być dostosowany do architektury terenu, warunków geotechnicznych oraz rodzaju i poziomu wody otwartej lub gruntowej. Jednocześnie ważne jest zaplanowanie odwodnienia. Poprawia to warunki w jakich będzie się znajdować podłoże podczas użytkowania. Dodatkowo polepsza standardy wykonania budowli. Pozwala poruszać się maszynom i sprzętom budowlanym. Poziom wód gruntowych należy obniżyć w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu, na którym trwają prace oraz trzeba zachować ukształtowanie podłoża sąsiednich budowli. Wyróżnia się 3 typy odwadniania wykopów, tj. powierzchniowe, wgłębne oraz mieszane. Zwierciadło wody uniemożliwia osadzenie budynku i znacznie utrudnia przemieszczanie się potrzebnych maszyn. Tworząc plan wykopu należy wziąć pod uwagę aspekt wymiarów fundamentów jakie zakłada plan, głębokości, szerokości przestrzeni, zakresu i technologii prowadzonych robót, jak i również zabezpieczania ścian czy nachylenia skarp. Należy wziąć także pod uwagę elementy, które znajdują się w podziemnej konstrukcji. Natomiast przy przestrzeni roboczej konieczne jest uwzględnienie instalacji, w tym sposób ich wykonania. Ważne są tu także warstwy izolacyjne i ocieplające. Skarpy wykopów muszą być cały czas stabilne podczas trwania prac. Jej skuteczność zależna jest od odpowiedniego kąta nachylenia. Wszystkie zagrożenia powinny zostać dokładnie opisane i określone w dokumentacji projektowej. Ustalając pochylenia, geotechnik musi mieć na uwadze rodzaj gruntu. Należy wyliczyć wszystkie obciążenia, również te w sąsiedztwie skarpy. Znaczenie ma także czas korzystania z wykopu. Pracując nad wykopami wszystko musi precyzyjnie dopracowane, ponieważ skutki utraty stabilności skarpy mogą być bardzo poważne.

REKLAMA: Sprawdź system LITEBOX dla budownictwa!