Rodzina

Wymagania dotyczące transportu zwłok z zagranicy

Sprowadzenie zwłok czy też szczątków zmarłej osoby z zagranicy jest długim i skomplikowanym procesem logistycznym, wymagającym znajomości przepisów prawa. W tym szczególnie trudnym okresie pomocne bywają zakłady pogrzebowe. Wiele z nich świadczy kompleksowe usługi – począwszy od transportu zwłok do pochówku. Prawo do sprowadzenia zwłok ma rodzina do czwartego stopnia pokrewieństwa. Wymaga to wielu niezbędnych dokumentów. Należy uzyskać zgodę na pogrzeb. Pozwolenie to jest wydawane przez starostę w miejscu pochówku, oczywiście po porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarny. Kolejnym wymaganym dokumentem jest zaświadczenie konsula z konsulatu RP, który orzeka możliwość sprowadzenia zwłok na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poświadczenie to jest płatne. Jego koszt wynosi 54 euro. Dodatkowo konsulat może wykonać balsamowanie czy też inne obrządki związane z religią nieboszczyka. Należy również przedłożyć oryginał aktu zgonu, zaświadczenie medyczne, że zgon nie został spowodowany zakaźną chorobą, poręczenie z zakładu pogrzebowego zajmującego się sprowadzeniem szczątków oraz zgodę koronera na wywóz zwłok. Międzynarodowy transport zmarłych odbywa się specjalnymi pojazdami, które są do tego przystosowanie sanitarnie i technicznie. Karawan po pierwsze musi posiadać specjalne oznaczenie świadczące o jego użytku. Szoferka kierowcy musi być koniecznie odizolowana od części, w której znajdują się zwłoki. Kolejnym ważnym aspektem jest zabezpieczanie przed przemieszczaniem się trumny. Karawan musi być także wyposażony w sprzęt do dezynfekcji. Każdy środek transportu, pojazd samochodowy, statek morski czy wagon kolejowy, po realizacji zlecenia podlega dokładnej sterylizacji. Transport zwłok z zagranicy jest kosztownym przedsięwzięciem. Najwygodniejszą opcją jest zakład pogrzebowy, który kompleksowo wykona wszystkie wymagane procedury i sprowadzi do ojczyzny szczątki. Transport zwłok Wielkiej Brytanii do Polski kosztuje od 6500 PLN, z Niemiec do RP od 3500 PLN, natomiast z Irlandii aż od 10500 PLN.