Technika

Spektroskopia Ramana – jakie możliwości daje ta metoda?

Badania przeprowadzane przez laboratoria powinny cechować się przede wszystkim dokładnością, a same analizy powinny być przeprowadzane w odpowiednich warunkach. Zapewnia to odpowiednia aparatura laboratoryjna, która